CTC šilumos siurblio valdiklis liečiamu ekranu

Rekomenduojama automatiką įrengti, kai įrengiamos šildomos grindys. Kad patalpose palaikytume norimą temperatūrą, įrengiami termostatai, kurie yra gamintojų gaminami laidiniai ir belaidžiai. Kolektoriuose sumontuojamos valdymo dėžutės ir pavaros atskiroms šildomų grindų šakoms, kurių pagalba patalpose palaikoma norima temperatūra. Saugiausia automatika yra 24 V įtampos. 220 V įtampos pavaros ir jų apjungimas būna pavojingesnis žmonių saugumui.

Taip pat katilinėse yra įrengiama valdymo automatika, leidžianti valdyti vandens srautus, temperatūras nuo lauko ir vidaus temperatūrinių daviklių, vidaus termostatų, šildymo ir  vandens ruošimo procesams. Automatika sutaupo 30 % šilumos energijos, sunaudojamos namo šildymui.